5663
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (SWU), Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน

ia

  • ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร พร้อมด้วย อ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่น และ อ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย ได้นำนักศึกษาจำนวน 6 คน โดยแบ่งเป็นสาขาพืชไร่ 2 คน, สาขาสัตวศาสตรฺ 2 คน และสาขาประมง 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (SWU), Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยอาจารย์มีกำหนดการศึกษาดูงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2556 ส่วนนักศึกษามีกำหนดการสึกษาดูงาน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน -10 พฤษภาคม 2556 โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนรู้ทั้งด้านวิชาการ การปฎิบัติงาน และวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชาวจีนคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี และ SWU มีกำหนดการเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับคณะเกษตรศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้มาเป็นเวลานานกว่า 6 ปีแล้ว และยังจะดำเนินการจัดโครงการนี้ต่อไป เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ SWU ... [19/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
865 people like this