6389
นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

ia

  • เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยม กระดานดำ หรือเพียงหน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆจะเปิดโลกให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจเทียบกับการเดินทางไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ณ สถานที่จริง ด้วยเหตุนี้ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดโครงการ "ไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม" ขึ้นเมื่อวันเสาร์-อาทิตยืที่ 17-18 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษายัง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ สร้างความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และบทบาทของสัตวบาลในหน่วยงานราชการ จากนั้นเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชมการทำเกษตรแบบคนเมือง การปลูกผักบนดาดฟ้า การเพาะเห็ดในตะกร้า การปลูกต้นไม้ในบ่อซีเมนต์ การทำสวนผักบนพื้นปูน การทำเกษตร 1 ไร่ พอเพียง ทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติในกิจกรรมการสร้างบ้านดิน เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ สนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ตื่นเต้นกับการเดินทางพร้อมเพื่อนร่วมทาง ทั้งหมดนี้ไม่สามารถพบได้หรือหาได้ในสื่อการเรียนรู้อื่นๆได้เลย อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งอื่นเพื่อต่อยอดทางการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ... [21/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
901 people like this