6063
คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายเชาวลิต สีลาดเลา พนักงานการเกษตร และ นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
853 people like this