5427
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมทีม (RFE) ได้รับรางวัลแผนงานดีเด่น

ia

  • นางสาวฐิญากร งามเจริญวงศ์ นางสาวปพิชญา เรืองเทพ นางสาวกันต์ฤทัย ทวีจิตรกุล นางสาวภูพิงค์ ต๊ะอุ่น นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ชั้นปีที่ 1 ร่วมทีม RFE ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 5 แผนงานดีเด่น ของโครงการ “Thai-Denmark Young Green Heart” จากแผนงาน “Re For Earth” (RFE) และได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ... [30/08/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
744 people like this