8276
คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว

ia

  • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว ประจำปี 2556 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ภัทรจินดา ได้รับทุนวิจัยและทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก โดยเน้นงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์โคนม และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้รับทุนวิจัยและผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการประปรับพันธุ์โคนม ... [31/08/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
907 people like this