7871
งานกอล์ฟครบรอบ 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.

ia

  • เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าฯ กำหนดจัดงานกอล์ฟครบรอบ 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข. ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา และเพื่อสมทบสร้างสถาปัตยกรรมรำลึกเกษตรศาสตร์ 50 ปี จึงเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์งานให้ได้ทราบทั่วกัน ... [10/09/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
823 people like this