7648
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป ลาว

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป ลาว โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดี จากสะหวันนะเขตให้การต้อนรับ ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านการเกษตรและด้านสังคมให้กับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ และเป็นความร่วมมือกันในระดับนโยบายการศึกษาอาเซียน ... [12/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
823 people like this