5617
การประกวดภาพถ่ายแมลง ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2556

Insects Rock My World Photography Competition 2013.
ia

  • ในการจัดการประกวดภาพถ่ายแมลงปีนี้ ทางสาขากีฏวิทยาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างสูงจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายภาควิชา โดยมีจำนวนภาพถ่ายส่งเข้าประกวดมากกว่า 50 ภาพ อย่าพลาดชมภาพถ่ายฝีมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในลิงค์ข้างล่าง ... [26/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
859 people like this