6565
โครงการพาน้องใหม่กีฏวิทยาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์

ia

  • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และอาจารย์ สาขากีฏวิทยา นำโดย ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช และ ดร. วิถี เหมือนวอน นำนักศึกษาในสาขาทำกิจกรรม “พาน้องใหม่กีฏวิทยาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมเริ่มจากเวลา 07.30 น. ณ. วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลักคือร่วมทำบุญถวายสังฆทานและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการขนกระเบื้องเพื่อใช้ทำเป็นทางเดินภายในวัด และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 12.00 น. ... [05/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
874 people like this