5540
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องชาวกีฏวิทยาประจำปี 2556

ia

  • นักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องประจำปีขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นผู้พารุ่นน้องทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์พี่น้องชาวกีฏวิทยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ... [05/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
808 people like this