4913
สำนักงานรักษาความปลอดภัย มข เข้าแนะนำหน่วยงานใหม่

ia

  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สำนักงานรักษาความปลอดภัย มข เข้าพบคณบดีเพื่อแนะนำหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแล ตรวจสอบ ป้องกันด้านอัคคีภัย และการป้องกันอุบัติภัยทั่วไป โดย นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี, นายสมชั บุญสวัสดิกุลชัย, นายแสงดจันทร์ จันทรงษ์, นายสมานชัย ชินมั่น และมี นายมรกิต สุบิน เป็นห้วหน้าหน่วย หากเกิดอัคคีภัย ติดต่องานรักษาความปลอดภัยได้ที่หมายเลข 043-2502-2191, 081-708-5891 ... [14/10/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
398 people like this