5924
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายอนันต์ ลิลา รับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ia

  • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายอนันต์ ลิลา เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซี่งนายอนันต์ ลิลา จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2520 เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 12 การได้รับโปรดเกล้าครั้งนี้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์ เป็นที่ภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นความพากเพียร และแสดงถึงความเป็นบุคคลคุณภาพ และเป็นแบบอย๋างที่ดี ให้กับพวกเราชาวคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ... [18/10/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
929 people like this