5132
นักศึกษาพืชไร่ร่วมกันเตรียมงานลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว

ia

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาพืชไร่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกันจัดเตรียมงานลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 6.00 - 8.00 น. ... [23/11/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
732 people like this