5154
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำหนังสือเนื่องในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ครบรอบ 50 ปี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.30 น. ... [04/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
421 people like this