5610
คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก British Columbia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา

ia

  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Paul Dangerfield, the Vice President of Education, Research and International, Dr.Lawrence Gu, the Dean of BCIT International และ Mrs. Catherine Dangerfield คณะผู้บริหารจาก British Columbia Institute of Technology (BCIT) ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้เจรจาเพื่อหาความร่วมมือ ... [13/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
574 people like this