6044
มข ร่วมงานประเพณี 4 จอบ มอ

ia

  • 29 พฤศจิกายน 56 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ ประกอบด้วยคณา จารย์และบุคลากร รวม 17 ท่าน พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 90 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน , ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2คน , ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน แยกเป็นนักศึกษา ชาย 42 คน นักศึกษาหญิง จำนวน 48 คน ได้เดินทางโดย รถบัส 2 คัน รถหกล้อ1 คัน และรถตู้ 1 คัน ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 31 ที่ มหาวิทยาลัยสงฃลานครินทร์ ซึ่งมีการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬาทักษะ 4 ชนิดกีฬาสากล 4 ชนิดกีฬาฮาเฮ เริ่มแข่งขันวันที่ 2-4 ธันวาคม 56 วันที่ 5 ธันวาคม บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 6 ทัศนศึกษา กำหนดเดินทางกลับ 7 ถึง บ้านขอนแก่น วันที่ 8 ธันวาคม ... [24/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
779 people like this