4406
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/12/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
316 people like this