4969
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากบริษัท เบทาโกร

ia

  • เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 บริษัท เบทาโกรได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/12/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
487 people like this