4638
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด

ia

  • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิดได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/12/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
406 people like this