5570
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

ia

  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความพิเศษ และความน่าสนภายในงานครั้งนี้ ซึ่งจะมีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาตร์ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ด้วย ... [10/01/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
380 people like this