8071
คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

ia

  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ นางสาวนริศรา สวยรูป ได้นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ตามโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นำเสนอโครงการ เก็บเบี้ยเกษตร และ นางสาวนริศรา สวยรูป นำเสนอโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / จุฬาลักษณ์
650 people like this