4362
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลังคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลัง ท่านคณบดีฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ และรับประทานเค้กวันเกิดร่วมกัน ในโอกาสนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับบุคลากรที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย ... [07/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
353 people like this