8646
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้มีพิธีส่งมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ร่วมแสดงความยินดีด้วย ... [19/02/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
942 people like this