6857
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีจับมือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เพื่อร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเจรจาถึงความร่วมมือทางวิชาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 คณะ ในการนี้ได้เห็นชอบในการทำงานร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ 1) การให้ค่ายนักศึกษาร่วมกันในลักษณะการออกค่าย Ag-En-Sci-Tec และ 2) โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (green campus) โดยวางแผนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ร่วมกันในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ ... [09/03/2014]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
565 people like this