5490
คุณเชาว์นักธุรกิจท้องถิ่นมาศึกษาดูงานเรื่องไก่พื้นเมืองก่อนลงทุนทำธุรกิจ

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายสัตวแพทย์อาวุโส ฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้พาคุณเชาว์ อุดมพานิช นักธุรกิจด้านรีสอร์ท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการศุนย์ การดูงานครั้งนี้ เน้นการดูงานด้านระบบการเลี้ยง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระบบเปิด และการจัดการทั่วไปในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งคุณเชาว์นั้นสนใจในเรื่องของเนื้อไก่พื้นเมืองอายุกี่สัปดาห์ที่เอามาปรุงเป็นอาหารแล้วอร่อยที่สุด เนื่องจากคุณเชาว์จะทำธุรกิจจำพวกอาหารประเภทไก่พื้นเมืองด้วย จึงสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ และจากนั้นมีการสอบถามเรื่องปัญหาในด้านการเลี้ยง ด้านระบบการจัดการกับนักวิจัยของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ (นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา) โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์คอยให้คำปรึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป ... [11/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษดา / กฤษดา
562 people like this