2991
การติดตามสอบถามถึงโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่และติดตามสอบถามสภาพการเลี้ยงไก่ชี

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) เดินทางเข้าพบเกษตรกรบ้านซับผุดและบ้านน้ำอ้อม พร้อมด้วย ดร.จิระวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เพื่อสอบถามถึงโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่และติดตามสอบถามสภาพการเลี้ยงไก่ทั่วไปและการให้วัคซีนโรคนิวคลาสเซิลกับไก่ชีที่เกษตรกรได้รับตั้งแต่การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยมีเกษตรกรทั้งบ้านซับผุดและบ้านน้ำอ้อมร่วมเข้าพบ จำนวนกว่า 20 ราย จากนั้นรศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ สาธิตวิธีการให้วัคซีนโรคนิวคลาสเซิลด้วยวิธีการหยอดจมูกไก่ ให้กับเกษตรกรและสอบถามถึงสภาพการเลี้ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงไก่ จากการสอบถามด้านโรคระบาดที่เกิดกับไก่ชีนั้น ยังไม่พบโรคที่เกิดขึ้นกับไก่ ส่วนการสอบถามในเรื่องความพึงพอใจแก่ไก่ชีของทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่บอกว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ไก่ค่อนข้างโตเร็วเมื่อเทียบกับไก่พื้นเมืองพันธุ์อื่น(ไก่ชน) น้ำหนักเยอะเนื้อค่อนข้างเต็ม การให้ลูกค่อนข้างไว แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่ดีมาก และไก่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย โตขึ้นมารูปร่าง สวยงาม ถูกใจเกษตรกรเป็นอย่างมาก ส่วนเรื่องความต้องการเรื่องการสนับสนุน เกษตรกรส่วนใหญ่ อยากให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการรักษาโรคไก่ในกรณีที่ไก่มีอาการป่วย สรุปไก่ชีที่เลี้ยงในสภาพชนบทมีอัตราการตายราว 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการปรับตัวในระยะแรก และช่วงอากาศวิปริต ตลอดจนโดนสุนัขกัดตายและรถเหยียบตาย อย่างไรก็ตามเกษตรกรชอบไก่ชีเพราะเจริญเติบโตดี เลี้ยงง่าย ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เร้ว และเมื่อไก่ชีถูกนำไปเลี้ยงในสภาพชนบทสามารถแพร่พันธุ์ได้ดี ไข่ดก ฟักไข่และเลี้ยงลูกได้ดี ... [24/03/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
397 people like this