5510
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกียวโตด้านเครือข่ายวิจัยอินโดจีน

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก GSGES (Graduate School of Global Environment Study) เพื่อเข้าร่วมประชุม The 7th Extended Inter-university Workshop on Research and Educational Collaboration in Indochina Region เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตในระดับ ป โทและเอก ด้าน global environment related agriculture and engineering ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอินโดจีน โดยมี Kyoto University เป็นมหาวิทยาลัยแกนในการบริหารหลักสูตร ในครั้งนี้ Prof. Dr. Shigeo FUJII (Dean of GEGES) และ Prof.Dr. Kei Mizuno ให้การต้อนรับ นอกจาก Faculty of Agriculture, Khon Kaen University แล้ว คณบดีจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ได้รับเชิญได้แก่ Hanoi University of Science and Technology (Vietnam), Hue University of Agriculture and Forestry (Vietnam), Mahidol University (Thailand), Bogor Agricultural University (Indonesia)} Bandung Institute of Technology (Indonesia), Tsinghua University (China), Royal University of Agriculture (Cambodia), Champasak University (Laos) ... [10/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
608 people like this