7973
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบน้ำและนำชมแปลงระบบการให้น้ำ ... Link [08/04/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา อุทัยวรรณ สาระโกเศศ
747 people like this