6808
ร่วมทำบุญ-รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำสาขากีฏวิทยา ประจำปี 2557

ia

  • นักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยเริ่มจากกิจกรรมเลี้ยงเพลพระจำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นได้มีพิธีรดน้ำดำหัว อวยพรปีหใม่แก่ท่านอาจารย์อาวุโส จบท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มบุญและอิ่มท้องไปด้วยกัน ... [22/04/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขากีฏวิทยา / สาขากีฎวิทยา
685 people like this