6363
โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรอำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.30-12.00 น.กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานที่โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ และนายเศรษฐพงศ์ ลุนสำโรง เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมศูนย์ฯ ... Link [09/05/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
722 people like this