4312
ศูนย์ไก่พื้นเมืองนำอาจารย์จากเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าพบเกษตรกรเครือข่าย ณ บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ia

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00 น. ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ได้นำทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และนางสาวรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ ในช่วงเวลา 07.30 น. เข้าเยี่ยมพบเกษตรกรนายบุญสนอง พิรุณสุนทร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหิน หมู่ 22 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยเป็นเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์เครือข่าย ตั้งแต่ ช่วงประสบอุทกภัย พ.ศ.2554 ซึ่งได้รับไก่สายพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และ ไก่ชี เคเคยู 12 และมีความพึงพอใจต่อพันธุ์ไก่ เนื่องจาก เป็นไก่พื้นเมืองที่โตเร็วอย่างเห็นได้ชัด เมื่อลองทดลองชิมเนื้อไก่ อร่อยถูกปากและมีกลิ่นหอมของเนื้อไก่มาก จนต้องตามมาเพื่อขอซื้อพันธุ์ไก่จากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ มาเลี้ยงเพิ่ม เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพเสริมของตัวเองและ ชุมชนรอบข้าง จากนั้นเวลา 10.30 เดินทางถึงจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย บ้านป่าเว่อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไปบ้านของ พ.ต.ท.ประหยัด ศรีภูไฟ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ และเมื่อปี 2555 ทางศูนย์เครือข่ายได้มา ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยการมาจัดฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงไก่ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านนี้ และพ.ต.ท.ประหยัด ศรีภูไฟ มีความสนใจในด้านการเกษตรอยู่แล้วจึงมีความสนใจที่จะนำไก่ ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 มาเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารหลังบ้าน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายรายวันของครอบครัว ซึ่งจากการสอบถามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น มีการเลี้ยงหลังบ้านแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย โดยแยกคอกเป็นสัดส่วนเลี้ยงรวมกันระหว่างไก่ประดู่และไก่ชี และจะมีการเลี้ยงไก่งวงร่วมด้วย ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตของไก่มาก ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านหญ้าคา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับไก่ทั้งพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 โดยทางศูนย์มาฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ และทางกลุ่มเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อพันธุ์ไก่เป็นอย่างมาก จึงอยากได้มาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ เพื่อขยายพันธุ์เป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเอง ในส่วนของระบบการเลี้ยงนั้น ส่วนใหญ่แล้ว เกษตรมีการเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงตามลานบ้าน จากการสอบถามเรื่องปัญหาการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหญ้าคานั้น จะมีปัญหาในเรื่อง คนจากหมู่บ้านอื่นมาขโมยไก่ และมีสุนัขมากัดไก่ตายไปหลายตัว ซึ่งจากปัญหานี้ทางอาจารย์ให้คำแนะนำให้สร้างตรงเรือนใกล้บ้าน และทำการล้อมรั้วด้วยตาข่ายกันสุนัข เพื่อจะได้เลี้ยงเป็นอาชีพสริมสำหรับครอบครัวต่อไป ... [31/05/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
532 people like this