6195
คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียเข้าเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Prof. Dr. Amarit Bart, Assistant Dean of International Affairs and Director of Global Programs, Prof. Dr. John Bernard, Dairy Research and Extension, and Ms. Victoria Collins, Assistant Director เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการสร้างเครือข่ายวิจัยวิจัยนานาชาติ (International Research Network; IRN) ด้านการพัฒนาโคนมเขตร้อน (Tropical Dairy Cattle) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Georgia โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี และทีมนักวิจัยกลุ่มโคนมทนร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้ากลุ่มวิจัย, ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม, ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ให้การต้อนรับ
    พร้อมนี้ทีมวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้รายละเอียดถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้ทุนกาญจนาภิเษกและอื่นๆ ที่มีการเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการเป็นจำนวนมากกว่า 15 คน การสร้างเครือข่ายเครือข่ายวิจัยด้านโคนมเขตร้อนเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเข้าสู่ World Class Research University และเป็น International Dairy Research and Training Hub ให้กับ GMS และ ASEAN ต่อไป ... [02/06/2014]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
525 people like this