6345
การติดตามผลโครงการแก่งละว้า

ia

  • เมื่อที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ออกติดตามผลโครงการแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล และตรวจหาพยาธิที่ทำให้ปลาตาย จากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ไม่พบพยาธิที่ทำให้ปลาตาย โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาปลาตายคือ การใส่โดโลไมท์ จำนวน 1 กระสอบ ลงในบ่อเลี้ยงปลานิลที่มีปัญหา และจะทำการติดตามในเรื่องของปลาตายอีกครั้ง ... Link [17/06/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
564 people like this