5963
มหาวิทยาลัยแห่งชาติปิงตุง เข้าพบคณบดี คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยแห่งชาติปิงตุง National Pingtung University Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เข้าพบรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมหารือในเรื่องส่งเสริมการศึกษาในด้านวิชาการ ให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร โดยการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป ... [25/06/2014]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
406 people like this