5405
ขอเชิญร่วมงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • ขอเชิญร่วมงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ - ชมนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร - ประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ ... [22/07/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
711 people like this