6113
ขอเชิญบุคคลากรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสัตวศาสตร์

ia

  • ขอเชิญบุคคลากรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสัตวศาสตร์ ณ อาคาร 50 ปีสัตวศาสตร์ โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งสด และใหม่ จากฟาร์มของพวกเราเอง ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป ... [24/07/2014]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: งานไร่ฝ่ายสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ /
518 people like this