6854
คณบดีร่วมงานนิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตร

ia

 • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทางคณะเกษตรศาสตร์โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตร โดยในงานมี รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากบริษัท C.P. เข้าร่วมงานด้วย
  นิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับนักศึกษาสหกิจที่ได้ไปฝึกงานยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษากับประเทศกลุ่ม AEC ทั้งหมด รวมถึงประเทศอื่นๆ นอกกลุ่ม AEC อาทิ ไต้หวัน เป็นต้น โดยในงานนอกจากจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับสหกิจนานาชาติแล้วยังมีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้ไปฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา และได้มีการสอบถามกับนักศึกษาว่าได้มีความเป็นอยู่อย่างไร ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการไปฝึกงานครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นความรู้และเป็นวิทยาทานในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการให้กับนักศึกษาที่สนใจในรุ่นต่อๆไปด้วย
  ... [28/07/2014]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: /
548 people like this