5796
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผู้อำนวยศูนย์เครือข่ายฯ) ได้รับเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบนิทรรศการไก่พื้นเมือง

ia

  • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผู้อำนวยศูนย์เครือข่ายฯ) ได้รับเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบนิทรรศการไก่พื้นเมือง เนื่องในงานเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ พลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีนโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการและการใช้ วทน. แก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสให้กับประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จัดนิทรรศการในรูปแบบ วางผลิตภัณฑ์ของไก่พื้นเมือง เช่น ไข่ไก่พื้นเมืองต้มสุก และ โชว์เนื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี นึ่งสุก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาชิมผลิตภัณฑ์รู้จักถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และจะเน้นการนำเสนอและเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบว่าศูนย์เครือข่ายวิจัยฯจะมีการจัดการประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติในช่วงต้นปีหน้า เป็นต้น ... [15/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
390 people like this