6681
ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การลงพื้นที่ เพื่อดูฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ณ บ้านปาฝา ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ia

  • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยวิจัย ได้ออกพื้นที่ไปดูฟาร์มเกษตรกร นายต่อศักดิ์ ปัจจุโส (เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จังหวัดร้อยเอ็ด) สืบเนื่องจากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ต้องการหาเกษตรกรที่จะมาเป็น multiplier ผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และเป็นเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ นายต่อศักดิ์ ปัจจุโส เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เลี้ยงไก่ประมาณ 1-2 ไร่ ทำเป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ จำนวน 4 โรงเรือน โรงเรือนมีขนาด 10x16 เมตร โดยมี 2 โรงเรือน แบ่งย่อยโรงเรือนให้มีลักษณะเป็นคอกย่อย จำนวน 16 คอกย่อย โดยโรงเรือนทั้งหมด สามารถรองรับการเลี้ยงไก่ได้รวม 7,000-9,000 ตัว นายต่อศักดิ์ ปัจจุโส เคยเลี้ยงไก่ให้กับบริษัทในลักษณะเป็นลูกเล้าของบริษัท จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ประมาณ 7,000 –8,000 ตัว แต่เกิดปัญหาตรงที่เมื่อถึงเวลาจับไก่นำไปขาย การจับไก่ของบริษัทที่ทำได้อย่างล่าช้า ทำให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมาก จึงคิดที่เปลี่ยนลักษณะการเลี้ยงไก่โดยจะไม่เลี้ยงในลักษณะพันธะสัญญากับบริษัท จะเลี้ยงไก่ในลักษณะธุรกิจที่พึ่งตัวเองมากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะเริ่มจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และได้ติดตามข่าวจากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯมานานแล้ว จึงอยากจะเริ่มจากไก่ของทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และรศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ กล่าวว่าเรื่องการผลิตของนายต่อศักดิ์ ปัจจุโส ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาในเรื่องการตลาด ซึ่งตัวของเกษตรกรเองยังไม่เคยจัดการในส่วนนี้เลย จึงควรมีการศึกษาในตลาดแถวร้อยเอ็ด และแถวอำเภอจังหาร ว่ามีปริมาณการขายไก่พื้นเมือง มาก-น้อยเท่าไร ขายในราคาเท่าไร เพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการเลี้ยงไก่ของตัวเองได้ ส่วนในลักษณะการเลี้ยงไก่ควรจะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ไก่อายุ 1 วัน เพื่อศึกษาลักษณะนิสัย ของไก่พื้นเมือง จากนั้นพอเลี้ยงอีกซักระยะค่อยศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ระบบไก่พ่อแม่พันธุ์โดยใช้วิธีการผสมพันธุ์ แบบธรรมชาติ ฝูงเล็ก ข้อแนะนำ จากปัญหาที่พบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์และรศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ได้ให้ข้อแนะนำก่อนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 เนื่องจากตอนนี้โรงเรือนไก่ของเกษตรกรใช้เลี้ยงไก่ชนเพื่อเอาไว้ขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่ โดยเลี้ยงแบบปล่อย ซึ่งนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายวิจัยได้แนะนำให้จัดการขายไก่พวกนี้ออก แล้วทำความสะอาดคอก เพื่อเตรียมนำไก่ประดู่หางดำ มข.55 พันธุ์แท้มาลง เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์และจำหน่ายในท้องถิ่น และหากมีปัญหาสามารถติดต่อศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้ทันที ... [21/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
601 people like this