7552
การเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

ia

  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่หมวดพืชผัก และศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีนายกิตติพงษ์ วงษ์สุวรรณ และนายธรรมนูญ บุรวัฒน์เป็นวิทยากรบรรยาย ... [30/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
729 people like this