9194
ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12

ia

  • ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ได้นัดรวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนร่วมรุ่น นำโดย ผศ.นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในเวลา 8.30 น. ได้นัดรวมตัวกันสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในเวลาต่อมาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ บริเวณถนนระหว่างโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ กับ อุทยานสวนเกษตร มข. ต่อมาเวลา 10.30 น. ได้มารวมตัวกันที่อาคารจัตุรมุข อุทยาเกษตร มข. เพื่อร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนร่วมรุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาเป็นประธานในพิธี หลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลเสร็จได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และในเวลาบ่าย ศิษย์เก่าแต่ละคณะก็ได้แยกย้ายไปเยี่ยมเยือนคณะของตน และช่วงค่ำได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12 ... [12/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1232 people like this