7682
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ จากศิษย์เก่า รุ่นที่ 13

ia

  • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับมอบรถตัดหญ้า ชนิด 4 ล้อ ชนิดนั่งขับ ขนาดเครื่อง 12.5 แรงม้า สามารถปรับเกียร์เดินหน้าได้ 5 ระดับ ถอยหลัง 1 ระดับ จากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 13 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 เป็นผู้มอบ ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องตัดหญ้าดังกล่าว เป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีถังเก็บเศษหญ้าในตัว ซึ่งเมื่อตัดแล้วจะไม่ทำให้มีเศษหญ้าตกค้างในสนาม และประหยัดแรงงานในการปฏิบัติงาน จึงทำให้งานดูแลสนามหญ้าภายในคณะเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ... [09/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
769 people like this