5707
โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

ia

  • ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ณ อาคาร 07 ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน และในการประกวดครั้งนี้ นางสาวอาทิตยา ชุมพล นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาวิชาโรงพืชวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    สหกิจศึกษา ... [09/09/2014]

    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
631 people like this