7557
บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คลังเลือดกลาง มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น. บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคมาก่อน ทั้งนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำของคลังเลือดกลาง ซึ่งในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 62 ราย จำนวนเลือด 26,000 ซีซี ... [12/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ยุทธพงษ์
752 people like this