6368
คณบดีเข้าร่วมประชุม JSPS Core-to-Core Program of GSGES ณ เมือง Can Tho สาธารณรัฐเวียดนาม

ia

  • เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ที่่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญจาก Kyoto University เพื่อเข้าร่วมประชุม JSPS Core-to-Core Program of GSGES (Graduate School of Global Environment and Environmental Studies) และร่วมปะชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Formulation of the Cooperation Hub for Global Environmental Studiesin the Indochina Region and The 9th Intrer-University Workshop on Education and Research Collaboration in the Indochina Region ณ เมือง Can Tho สาธารณรัฐเวียดนาม

    การประชุมครั้งนี้ได้หารือกันในส่วนของ International Collaboration on Education, Research and Practice ร่วมกับ Prof. Shigeo Fujii (Dean of GSGES), Mr.Ken Yamamoto (Depty Chief Representative of JICA Vietnam Office), Mr. Kuniaki Yamashita (JSPS Bangkok Office), และ Prof. Mamoru Shibayama (Director of Kyoto University ASEAN Center) นอกจากนี้ ทางคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ยังได้รับเชิญให้เป็น Chairman ใน session ของ International Education and Researach จาก senior และ young research จากประเทศต่างๆในกลุ่มอินโดจีนและ ASEAN กว่า 10 ประเทศ ... [28/09/2014]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: คณบดี / คณบดี
594 people like this