7984
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
ia

  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: มลฑา / มลฑา
710 people like this