5446
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ia

  • 10 -12 ตุลาคม 2557 ทางงานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน และ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อไปสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ... [20/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
604 people like this