6659
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบรถจักรยานยนต์จากอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น FD110XCU สีแดง-ดำ ขนาด 110 ซีซี ราคา 35,000 บาท จาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุขดา ศิริเทพทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวินิจฉัยโรคช่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจกรรมในการเรียนการสอนประจำสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดย มีนายลิขิต ปานพรม นางสาวอำนวย เลิศล้ำ และ นายยุทธพงษ์ แพงมา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
651 people like this