6181
โครงการพระราชดำริ นำกลุ่มเกษตรกรจากอ.ยางคำ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน

ia

  • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11.50-12.30 น.เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ นำกลุ่มเกษตรกรจาก อ.ยางคำ จ.ขอนแก่น จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน ... Link [31/10/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
575 people like this