9750
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 มข. ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่ และ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมบึงสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สมโชค
1265 people like this